10 paź

Rozmowy czas zacząć.

rok_2015Organizacje związkowe działające w JSW KOKS S.A. zwróciły się do Zarządu Spółki o podjęcie rozmów dotyczących ustalenia polityki płacowej na 2015r. obejmującej:
1. Zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2015r.
2. Ustalenie terminu oraz wysokości podwyżek płac w 2015r.
3. Ustalenie wysokości dodatku z tytułu Dnia Koksownika.
4. Ustalenie wysokości tzw. „Dodatku Wigilijnego”.
Zarząd JSW KOKS S.A. w odpowiedzi na wystąpienie Organizacji Związkowych poinformował, że przychyla się do propozycji podjęcia rozmów w w/w tematach i akceptuje termin spotkania w dniu 20 października 2014r, jednocześnie przedstawił propozycję rozwiązań i zamierzeń w tym:
1. Zatwierdzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015r., zatwierdzenie Preliminarza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015r. oraz podpisania Porozumienia w sprawie dodatkowego odpisu na ZFŚS.
2. Omówienie szczegółowych założeń polityki płacowej na 2015r.
3. Omówienie zaproponowanego projektu Regulaminu Premiowania Pracowników JSW KOKS S.A.
4. Omówienie rozwiązań zwiększających możliwości prowadzenia polityki organizacyjnej w Spółce, w kontekście funkcjonowania Pakietu Gwarancji Socjalnych dla Pracowników Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. z dnia 18 maja 2011r.
5. Przedstawienie stanowiska Organizacji Związkowych w zakresie sporządzania planów urlopów wypoczynkowych.
Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Związku.