04 lip

Rozpoczęcie rokowań.

W związku z wszczętym sporem zbiorowym, Zarząd JSW KOKS S.A. zaprosił przedstawicieli organizacji związkowych do rozpoczęcia rokowań w przedmiocie sporu:
1- nagrody w wysokości 2000 złotych dla każdego uprawnionego pracownika,
2- dodatkowej nagrody za I kwartał 2014 r. w wysokości 1000 złotych dla każdego uprawnionego pracownika,
3- Pakietu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników Koksowni Przyjaźń, po uprzednim doprecyzowaniu żądań, które mają znaleźć odzwierciedlenie w treści Pakietu.
Spotkanie zaplanowano na 11 lipca 2014 r.

Międzyzakładowe Organizacje Związkowe JSW KOKS S.A.odpowiadając na punkt 3 przekazały projekt Pakietu Gwarancji  dla pracowników JSW KOKS S.A. (poprzednio Koksowni Przyjaźń S.A.)