04 lip

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.

pipMiędzyzakładowe Organizacje Związkowe JSW KOKS S.A. działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, zawiadomiły Państwową Inspekcję Pracy o utrudnianiu przez Zarząd Spółki działalności związkowej, poprzez uchylanie się od obowiązku dostarczania informacji o sytuacji finansowej Spółki.

Pismo do PIP w załączeniu – zawiadomienie_pip.pdf