20 mar

Skład Zarządu na kadencję 2018-2022.

W dniu 16 marca 2018 r. Walne Zebranie Delegatów dokonało wyboru przewodniczącego Związku oraz Zarządu MZZPRC w JSW KOKS S.A. na kadencję 2018 – 2022 r.

Przewodniczącym MZZPRC został wybrany Kol. Dariusz Salamon.

Członkami Zarządu wybrani zostali:

1. Horbanowicz Dariusz                      Wydz PW
2. Janowiak Marcin                              Spedkoks
3. Kościółek Ryszard                           Wydz PR
4. Kozak Sławomir                               Wydz PK
5. Krakowiak Wojciech                        Wydz PW
6. Myrta Jacek                                       Wydz PW
7. Myrta Wojciech                                 Wydz PM
8. Piwowarczyk Jadwiga                     Wydz LKP
9. Rzepka Anna Wydz                           NC
10. Sedecki Tomasz                              Wydz PK
11. Szewczak Zbigniew                        Wydz PK
12. Wielgosz Lidia                                  CLP-B
13. Witkowski Sebastian                      Wydz PK

zobacz Skład zarządu.pdf