28 cze

Spór zbiorowy !

1
Nawiązując do wpisu: Zarząd JSW KOKS S.A. nie wywiązuje się z ustaleń !
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracownikow Ruchu Ciągłego w JSW KOKS S.A., działając na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w związku z nie spełnieniem żądań zawartych w piśmie z dnia 29.05.2014r,  informuje, że zgodnie z uchwałą MZZPRC z dniem 25.06.2014r zaistniał spór zbiorowy.

zobacz

spór zbiorowy