02 wrz

Stanowisko FZZ dotyczące propozycji Komisji Europejskiej w sprawie: Ram politycznych na okres 2020-2030 dot. klimatu i energii.

Informuję, że w dniu 28 sierpnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Forum Związków Zawodowych. W trakcie posiedzenia z inicjatywy przedstawicieli naszej centrali a na wniosek OZZZPRC, PZZ Kadra oraz Solidarność 80 – Prezydium FZZ uchwałą powołało branżę Górniczo-Energetyczną. Obecnie trwają prace nad regulaminem branży. Przedstawiciele tego sektora w osobach: Roman Michalski, Waldemar Lutkowski, Dariusz Trzcionka i Marek Mnich przygotowali stanowisko w sprawie propozycji Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów w sprawie: Ram politycznych na okres 2020-2030 dotyczących klimatu i energii, które zostało podpisane przez Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych i przesłane do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.(w załączeniu Stanowisko FZZ)
Pozdrawiam
Przewodniczący OZZZPRC
Roman Michalski

Wiadomość na fzz.org.pl