22 maj

Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w ZUZP.

W ostatnich dniach organizacje związkowe działające w JSW KOKS S.A. otrzymały propozycję zmian ZUZP czyli tzw. założenia do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla JSW KOKS S.A. Wspomniany dokument Związki Zawodowe oceniły jako zamach na uprawnienia pracownicze wypracowane przez wiele lat wzajemnymi negocjacjami.

W załączeniu stanowisko Organizacji Związkowych działających w Koksowni Przyjaźń.

download Stanowisko w sprawie ZUZP i polityki płacowej.