29 maj

Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie ZUZP.

Dąbrowa Górnicza 29.05.2014 r.

Prezes Zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pan Jarosław Zagórowski

Międzyzakładowe Organizacje Związkowe JSW KOKS S.A. zwracają się do Pana Prezesa o interwencję i pomoc w rozwiązaniu problemów, które wynikły z pochopnych i nierozważnych decyzji Zarządu JSW KOKS S.A.
Informujemy Pana Prezesa, że przed połączeniem Koksowni Przyjaźń S.A. z Kombinatem Koksochemicznym Zabrze S.A. byliśmy zapewniani, że pracodawca żadnych niekorzystnych działań wobec pracowników Koksowni Przyjaźń S.A. nie planuje i nie będzie podejmował.
Niestety 27 maja 2014 roku Zarząd JSW KOKS S.A. wypowiedział ZUZP dla pracowników JSW KOKS S.A. pomimo wcześniejszych zapewnień i naszych argumentów przedstawianych Zarządowi, że w tak skomplikowanej sytuacji gdy pracownicy byłego KKZ S.A. mają długoletnie gwarancje pracownicze, trudno będzie w krótkim okresie czasu o kompromis, zwłaszcza, że pracodawca proponował znaczne pogorszenie zapisów w ZUZP.
Decyzja o wypowiedzeniu ZUZP jest ogromnym zaskoczeniem dla naszych pracowników i wywołała duże zaniepokojenie wśród załogi. Pracownicy nie mogą zrozumieć, dlaczego mimo to, że w ostatnim czasie zgodziliśmy się na uproszczenie Układu i wykupienie wielu naszych uprawnień pracowniczych nabytych przez lata pracy ( wysługa lat, karta hutnika), Zarząd JSW KOKS S.A. mimo to, wypowiedział nam ZUZP.
W tej sytuacji Panie Prezesie nie mamy wyboru i zmuszeni jesteśmy do wystąpienia z żądaniem przywrócenia ZUZP dla pracowników JSW KOKS S.A. oraz zrównania uprawnień dla wszystkich pracowników Spółki, poprzez podpisanie paktu gwarancji pracowniczych i objęcia gwarancjami całej Załogi JSW KOKS S.A.

Z poważaniem,

Organizacje związkowe JSW KOKS S.A.