30 gru

Styczniowy dyżur prawnika.

Zarząd MZZPRC zaprasza na kolejny dyżur prawnika związkowego, który odbędzie się 11 stycznia 2017 r., w budynku „Promyk” pok. nr 103 I piętro w godz. od 1000  do 1400 .
Pani Małgorzata Pundyk udziela porad dla członków związku w sprawach związanych z pracą jak również w sprawach prywatnych.
Zapisy w siedzibie związku pok. nr. 13 tel. 50-70 lub kom. 604190468.
Członkowie związku mają możliwość skorzystania z porad prawnych, niezależnie od ustalonych dyżurów, w takim przypadku należy zgłosić „doraźną potrzebę” w siedzibie związku lub pod podanymi powyżej nr telefonów. W uzasadnionych przypadkach, każdy członek MZZPRC oprócz porad prawnych oraz konsultacji może otrzymać pomoc prawną w postaci „zastępstwa procesowego”. Jest to o tyle istotne, że pracownik nie musi w trybie ekspresowym dokształcać się z przepisów ani tracić czasu na załatwianie określonych czynności.