28 kw.

To się działo…

W tym tygodniu:
25 kwietnia 2017 r., kontynuowano rozmowy dotyczące podpisania ZUZP oraz Regulaminów Pracy i Wynagradzania dla Oddziałów JSW KOKS S.A.
Po rozmowach i zgłoszonych uwagach, strony otrzymały projekty w/w dokumentów oraz Projekt Porozumienia zakładający, że:
„W ramach ujednolicania w Spółce struktury wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w okresie przejściowym do 20 lipca 2021 r., Pracodawca deklaruje, że w przypadku posiadania przeznaczonych na ten cel środków finansowych, od 1 stycznia 2018 r. zapewni pracownikom JSW KOKS S.A. Oddział KKZ w Radlinie możliwość korzystania z urlopów zdrowotnych w wymiarze 4 dni w roku … ”

W czwartek 27 kwietnia upływał czas na odniesienie się do przedstawionych dokumentów a termin kolejnego, w założeniu ostatniego spotkania wyznaczono na 28 kwietnia 2017r.
W międzyczasie w zakładowej sieci internetowej pracownicy z dostępem do sieci mogli zapoznać się z mailem przewodniczącego SNZZ Pracowników K.K. ZABRZE S.A. „ Informacja do pracowników JSW KOKS SA „. W informacji tej, przewodniczący Gałuszka referuje, że Zabrzańskie Związki Zawodowe, doceniają dobrą wolę pracodawcy i zgadzają się wstępnie na podpisanie Regulaminów Pracy i Wynagradzania oraz uruchomienie w jak najszybszym czasie ZFŚS. Jednocześnie zarzucił Przewodniczącemu MOZ NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń blokowanie porozumienia, wyrażając nadzieję, że 28 kwietnia będzie dniem pozytywnego zakończenia rozmów. Należy zaznaczyć, że w dniu 27.04 większość organizacji w tym wszystkie z Przyjaźni, zadeklarowały gotowość podpisania negocjowanych dokumentów. Niestety w trakcie dzisiejszego spotkania, mimo deklaracji, znalazły się po stronie zabrzańskiej wyjątki które nie wyrażają zgody na dotychczasowe ustalenia i zgłaszają nowe wnioski, tym samym blokując podpisanie porozumienia i w końcu uruchomienie ZFŚS.
Związki z Dąbrowy i część z Zabrza podpisały wynegocjowane dokumenty co pozwoli wprowadzić Regulaminy Pracy i Wynagradzania a następnie uruchomić ZFŚS, niestety kolejne dni upływają.