29 sie

Ustalenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

pipOtrzymaliśmy pismo z Państwowej Inspekcji Pracy informujące o wynikach przeprowadzonej kontroli.

„W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że pracodawca nie wykonywał ciążących nań obowiązków wynikających z art. 82 zakładowego układu zbiorowego pracy. W związku z powyższym do pracodawcy zostanie skierowane wystąpienie obligujące do przestrzegania przepisów prawa w przyszłości tj. udzielania informacji ekonomicznej, finansowej i kadrowej.”

Komentarz zbędny, pozostaje mieć nadzieję, że wnioski płynące z kontroli przełożą się na unormowanie relacji pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną.
O złożonym zawiadomieniu informowaliśmy wpisem: Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.