19 lis

Włącz Się Do Akcji I Wywołaj Uśmiech !!!

Przedstawiamy prośbę kolegi Marka Gila, zaangażowanego w akcję „MOTOMIKOŁAJE 2019”

Organizatorzy zwracają się z prośbą o pomoc i wsparcie, niekoniecznie w formie finansowej lecz jak najbardziej rzeczowej w postaci słodyczy, przyborów szkolnych itp.

Słodycze i inne rzeczy można dostarczać do pokoju nr 12 ( Dyspozytor Koksownia Przyjaźń ) w budynku Zarządu do dnia 27.11. 2019 r., lub do nas – MZZPRC w JSW KOKS S.A. budynek „Promyk” pok. nr 13