05 lis

Włącz Się Do Akcji I Wywołaj Uśmiech !!!

Przedstawiamy prośbę kolegi Marka Gila, zaangażowanego w akcję „MotoMikołaje 2018”

Włącz Się Do Akcji I Wywołaj Uśmiech !!!

Organizatorzy zwracają się z prośbą o pomoc i wsparcie, niekoniecznie w formie finansowej lecz jak najbardziej rzeczowej w postaci słodyczy itp. Więcej o szczegółach akcji w dołączonej informacji.

Słodycze i inne rzeczy można dostarczać do pokoju nr 12 ( Dyspozytor Koksownia Przyjaźń ) w budynku Zarządu do dnia 23.11. 2018 r. , lub do nas – MZZPRC w JSW KOKS S.A., budynek „Promyk” pok. nr 13