23 kw.

Wybory kandydata do Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników JSW KOKS S.A.

wyboryWybory kandydata do Rady Nadzorczej JSW KOKS S.A., wybieranego przez pracowników, odbędą się  w dniu 17 maja 2016 roku  w wyznaczonych okręgach wyborczych w godzinach 5:00 – 15:00 oraz 21:00 – 23:00 z wyjątkiem okręgu nr  5,  gdzie pracownicy będą głosować w godzinach 6:30 – 15:00.

  1. Okręg wyborczy nr 1 –  głosują pracownicy Wydziału Produkcji Koksu – Koksownia Przyjaźń.
  2. Okręg wyborczy nr 2 –  głosują pracownicy Wydziału Produkcji Węglopochodnych – Koksownia Przyjaźń.
  3. Okręg wyborczy nr 3 – głosują pracownicy  Wydziału Produkcji Mediów Energetycznych – Koksownia Przyjaźń.
  4. Okręg wyborczy nr 4 – głosują pracownicy pozostałych jednostek organizacyjnych – Koksownia Przyjaźń.
  5. Okręg wyborczy nr 5 – JSW KOKS S.A. Zabrze – głosują wszyscy pracownicy.
  6. Okręg wyborczy nr 6 –  JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin – głosują wszyscy pracownicy.
  7. Okręg wyborczy nr 7 – JSW KOKS S.A. Koksownia Jadwiga – głosują wszyscy. pracownicy.
  8. Okręg wyborczy nr 8 – JSW KOKS S.A. Koksownia Dębieńsko głosują wszyscy pracownicy.

zobaczW załączeniu Regulamin Wyboru Kandydata do Rady Nadzorczej Wybieranego Przez Pracowników JSW KOKS S.A.

Regulamin określa szczegółowy tryb wyboru kandydata do Rady Nadzorczej.