22 maj

Wybory na kadencję 2014-2018.

urnaInformujemy, że 04.12.2013r Walne Zebranie Delegatów zgodnie z §2 pkt 3 Ordynacji Wyborczej, upoważniło Zarząd Związku do powołania Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów władz Związku kadencji 2014 – 2018.
Prosimy osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Wyborczej o zgłoszenie się w siedzibie związku lub do przedstawiciela na swoim wydziale – członka zarządu lub delegata.

Zgodnie z rekomendacją WZD, wybory odbędą się 3 i 4 lutego 2013r w godzinach umożliwiających udział wszystkich brygad.

Szczegóły dotyczące wyborów takie jak miejsce, czas pracy Komisji Wyborczej, terminy składania kandydatur przekażemy w kolejnych komunikatach.