22 maj

Wystąpienie w sprawie płac.

Pismo z dnia 24.08.2012r.

„W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 2 kwietnia 2012r. Międzyzakładowe Organizacje Związkowe działające w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. zwracają się ponownie do Pana Prezesa o rozpoczęcie rozmów w sprawie podwyżek płac dla pracowników Koksowni.

Brak premii i nagród kwartalnych od stycznia br. spowodował znaczący spadek naszych wynagrodzeń. Do dalszego zubożenia załogi przyczyniła się wysoka inflacja i panująca drożyzna.

W związku z powyższym Międzyzakładowe Organizacje Związkowe działające w Koksowni uważają za zasadne wystąpić ponownie w imieniu załogi o podwyżkę płac.

Ufając wrażliwości Pana Prezesa na dobro pracowników i ich rodzin liczymy na pozytywny odzew na nasze wystąpienie.”