01 maj

XXIX Krajowy Zjazd Delegatów OZZZPRC.

fot. ozzzprc.pl
25-28 kwietnia 2016 r.

Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów wybrali nowe władze. Przewodniczącym OZZZPRC został Krzysztof Kisielewski.

Do prezydium wybrani zostali:

Roman Michalski, Waldemar Lutkowski, Sławomir Wręga, Andrzej Kiel, Marek Osiecki, Bogdan Walkowiak, Mariusz Zarzycki i Grzegorz Rauchfleisch.

Do komisji rewizyjnej wybrani zostali:

Tomasz Sus – przewodniczący, Mariusz Niewiadomy i Anna Wesołowska.

Sekcja Koksowniczo – Chemiczna postanowiła, że dotychczasowego przewodniczącego Sekcji, Mariusza Zarzyckiego zastąpi nasz kolega Dariusz Salamon.

Wszystkim wybranym gratulujemy.