14 mar

Z pracy Rady Pracowników.


AKTUALIZACJA 05.2016:

Spotkania Rady Pracowników odbywają się cyklicznie i tematami tych spotkań są sprawy pracownicze. Wiele z podejmowanych działań jest zbieżna z działaniami związków zawodowych działających na terenie JSW KOKS S.A. i o tych działaniach informujemy Państwa na bieżąco. Ze względu na przepisy obowiązujące w spółkach giełdowych mamy ograniczony dostęp do bieżących informacji finansowych. Najnowsze i pełne dane finansowe za 12 miesięcy zostaną przedstawione po zbadaniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz publikacji raportu giełdowego przez JSW S.A..
Rada Pracowników zwróciła się do Zarządu JSW S.A. z prośbą o zorganizowanie spotkania, którego celem miało być omówienie polityki jaką prowadzi JSW S.A. w stosunku do JSW KOKS S.A., jednakże otrzymaliśmy odpowiedź odmowną.
Na ostatnim spotkaniu Rady Pracowników z Zarządem JSW KOKS S.A. Prezes omówił aktualną sytuację ekonomiczną Spółki, poinformował o złej koniunkturze koksu, o rosnących zapasach, o niskiej cenie koksu oraz produktów węglopochodnych.
Dariusz Salamon.

OPUBLIKOWANO 03.2016r
W załączequestion-mark-1019993_640niu pytania Rady Pracowników o m.in. przyszłości Koksowni Dębieńsko, wprowadzania firm zewnętrznych, budowy bloku energetycznego w Koksowni Radlin i odpowiedzi Zarządu JSW KOKS S.A.
Pytania Rady Pracowników.
Odpowiedzi Zarządu JSW KOKS S.A.
Załącznik