30 maj

Zarząd JSW KOKS S.A. nie wywiązuje się z ustaleń !

zadania placowePodpisując ostatnie porozumienie kończące spór zbiorowy, strony zobowiązały się,  do wypracowania w terminie do dnia 16.05.2014 ustaleń płacowych na 2014 r – ustaleń brak. Pomimo osiągnięcia dobrego wyniku finansowego za 2013 r i spełnienia w pierwszym kwartale 2014 r warunków wynikających z ZUZP niezbędnych do uruchomienia premii motywacyjnej – premii dla pracowników brak. Międzyzakładowe Organizacje Związkowe działające w JSW KOKS S.A. domagają się wypłaty dodatkowej nagrody w wysokości 1000 zł za pierwszy kwartał 2014 roku i żądają wypłaty nagrody za dobry wynik finansowy osiągnięty przez JSW KOKS S.A. w 2013 roku w wysokości 2000 zł.

download Stanowisko Organizacji Związkowych