11 lip

Związki zawodowe – BHP – Pracodawca

bhpKilka słów przypomnienia:

Pracodawca powołał „Komisję ds. Oceny Przyczyn Wycofania z Użytkowania Odzieży przez firmę CRL”. Do zadań komisji należy określenie prawdopodobnych przyczyn zużycia odzieży a w przypadku stwierdzenia, że przyczyną zużycia jest nieprawidłowe użytkowanie, sporządzenie wniosku o obciążenie pracownika odpowiednią kwotą.
Działające w zakładzie organizacje związkowe stoją na stanowisku, że powołanie w/w Komisji nastąpiło niezgodnie z : Art. 237_11a. § 1.
Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

[…]
4) przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
[…]

O stanowisku organizacji związkowych informowaliśmy wpisem –„ Komisja ds. odzieży ochronnej.
Zdaniem Zarządu Spółki wyrażonym pismem NB/074/267/14, powołanie komisji nastąpiło zgodnie z przepisami prawa, gdyż w jej skład wchodzi przedstawiciel Społecznej Inspekcji Pracy. Takie stanowisko ma popierać odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy na pytanie Biura BHP : „ Czy w myśl Art. 237_11a Kodeksu pracy przedstawicielami pracowników w Koksowni Przyjaźń są pracownicy wybrani do Społecznej Inspekcji Pracy, reprezentujący organizacje związkowe?
PIP w zdaniu końcowym opinii poinformowała Spółkę : „Reasumując, można przyjąć, iż przedstawicielami pracowników, o których mowa w Art. 237_13a Kodeksu pracy mogą być również społeczni inspektorzy pracy.

Po zapoznaniu się z pismem Zarządu, niżej podpisane organizacje związkowe przedstawiają następujące stanowisko:

zobaczW załączeniu stanowisko organizacji związkowych z dnia 7 lipca 2014r.